Capatect

Õige soojustus säästab energiat ja küttekulusid

Capatect on üks paljudest Saksa kontserni Caparoli kaubamärkidest, mis hõlmab soojusisolatsiooni ühendsüsteeme, rippfassaade, krohvisüsteeme, fassaadiviimistlusmaterjale ning katus-laeisolatsiooni. Capatect soojusisolatsiooni-ühendsüsteemide koostamisel on eesmärgiks seatud:

  • ehitise kaitsmine ilmastikumõjude eest;
  • kauni ja kestva fassaadi saavutamine;
  • energiasäästlikkus;
  • keskkonnasõbralikkus.

Nii nagu kõigil elualadel, on ka ehitusmaterjalide turul toimunud olulisi edasiminekuid. Algupärased fassaadikatted nagu lubikrohv on liiga rasked ja jäigad – alusseina liikumise tagajärjel on selliste materjalide puhul pragude teke vältimatu; samuti on aja jooksul kõrgenenud nõuded ehitiste soojapidavusele.

Tänapäevased fassadimaterjaid võimaldavad koguni parandada hoone mõningaid konstruktsioonivigu nagu kõrvaldada niiskust ja eralduvaid soolasid või katta elastselt ning püsivalt temperatuurikõikumistest tekkivad praod. Kaasaegseid isolatsioonimaterjale kasutades võib saavutada suurepäraseid näitajaid soojuskadude vähenemise osas. Välisseina soojustamine on soojustamise efektiivseim meetod.

Capatect soojusisolatsiooni-komplekssüsteemide ülesehitus on hoolsalt läbimõeldud ja testitud; arvesse on võetud materjalide omavahelist harmoneerumist, mis väldib võimalikke sisepingeid süsteemi sees ja tagab seeläbi materjalide maksimaalse eluea. Ühtlasi on mõeldud süsteemide kasutajasõbralikkusele – lähtutud on seisukohast, et materjale peab olema võimalik paigaldada hõlpsasti ja kiiresti.

Capatecti programmi kuuluvad erinevad lahendused vastavalt erinevatele aluspindadele ja tingimustele kuna ainult aluspinnaga hästisobiv süsteem säilitab fassaadi kauni välimuse aastakümneteks. Isolatsioonisüsteemidega kohandatud fasaadiviimistluse valik peaks rahuldama ka kõige nõudlikumat maitset: pakkuda on suures valikus krohve mitmekesise struktuuri- ja värvigammaga, naturaalsest granuleeritud kivist valmistatud värvilisi kivikrohve ning klinkeroptikaga lamelltellist.