Krohvisüsteemid

Pealiskrohvide valikusse kuulvad kunstvaik-dispersioonkrohvid (6 strukuuri), silikoonvaik-struktuurkrohvid (2 struktuuri), mineraalse sidusainega silikaat-struktuurkrohvid (5 struktuuri), silikaat-kergkrohvid (5 struktuuri), mineraal-kergkrohvid (5 struktuuri) ja modelleerimiskrohv; kõik rohkes värvitoonide valikus. Kõik pealiskrohvid vastavad DIN 18550-le.

Isolatsiooni krohvi süsteem

01c

Paisuva polüstüroollisandiga tugev ja kerge isolatsioonikrohv kantakse peale paksus kihis. Isolatsioonikrohv on 12 x soojustpidavam, kui harilik lubikrohv (soojusjuhtivus 0,07 W/mK), tagab vuugivaba isolatsiooni ja tänu paksusele ning heale nakkuvusele võimaldab hõlpsalt tasandada ebaühtlast aluspinda.

1. Isolatsioonikrohv
2. Silepahtel
3. Silikaat-kergkrohv, mineraal-kergkrohv või lubikrohv

Kergkrohvi süsteem

02c

Kergete seinte pingeid maandav kerge krohvisüsteem, mis ei koorma seinu liigselt, sobib ka renoveerimiseks.

1. Mineraalne kergaluskrohv (vajadusel koos armeerimisvõrguga)
2. Krohvialuskrunt
3. Silikaat-kergkrohv, mineraal-kergkrohv või modelleerimis- ja pahtelkrohv

Saneerimiskrohvi süsteem

03c

Puuduva või kahjustatud niiskustõkkega kiviseintest eralduvad soolad kristalliseeruvad suurepoorilisse aluskrohvi, saneerimiskrohv isoleerib ega lase niiskusel ja sooladel rikkuda viimistluskihti. On abiks ka raskestikäsitlevate nitraadisoolade puhul.

1. Pritskrohvi kiht nakkepinna tagamiseks
2. Poorne kruntkrohv
3. Saneerimiskrohv
4. Silikaat-kergkrohv, mineraal-kergkrohv või silepahtel

Krohvirenoveerimis programm

04c

Kahjustatud krohvipindade remondiks, ei nõua seinte puhastamist alusseinani välja. Isoleerib “ohtlikud” kohad edasiste kahjustuste eest.

1. Krunt vastavalt aluspinnale
2. Tsemendivaba õhuke armeering (tsemendivaba pahtel koos armeerimisvõrguga), mineraalne normaalpaksusega armeering (liim- ja pahtlimass koos armeerimisvõrguga) või mineraalne paks armeering (armeerimiskrohv koos armeerimisvõrguga)
3. Krohvikrunt vastavalt valitud pealiskihikihi tüübile
4. Kogu krohvipallett või Meldorfi lamelltellis